Algemeen

Dit zijn de gebruiksvoorwaarden voor Plakballen.nl.

In deze overeenkomst staat Plakballen.nl voor de website Plakballen.nl en alle daaraan gekoppelde applicaties en diensten, ook als deze onder een andere naam of via een ander domein beschikbaar worden gesteld.

Data en content

Plakballen.nl en de gerelateerde websites zijn beschikbaar voor alle personen en organisaties om eigen data in te voeren en te beheren. Dit kan bijvoorbeeld door wijzigingen aan te brengen bij je account. 

De enige partij waar Plakballen.nl gegevens mee kan delen, is een bezorgbedrijf zodat de bestelling naar het bezorgadres gestuurd kan worden.  

Plakballen.nl heeft als doelstelling om zoveel mogelijk informatie onzichtbaar te maken voor andere partijen.  

Het gebruik van data en content verzameld op of via Plakballen.nl staat vrij voor niet-zakelijk gebruik door particulieren. Voor overig gebruik is toestemming vereist. Neem daarvoor contact op met info@plakballen.nl.

Bronvermelding

De juiste bronvermelding voor data en content is:

“bron: Plakballen.nl, Blijf je plakken?”.

Indien alleen eigen data gebruikt is, dan kan worden volstaan met:

“bron: eigen data, verzameld met Plakballen.nl”

Bij online gebruik dient ook een hyperlink naar de bronpagina op Plakballen.nl opgenomen te worden.

Bronvermelding

De juiste bronvermelding voor multimedia is:

“Copyright © AUTHOR, via Plakballen.nl”

Misbruik

Misbruik van Plakballen.nl is niet toegestaan. Onder misbruik verstaan we onrechtmatig gebruik, het bewust aanleveren van onjuiste gegevens, toegang zoeken tot afgeschermde data, reverse engineering van de techniek, het lastigvallen van de werknemers en/of zakelijke partners, en overige activiteiten die een negatieve impact hebben op Plakballen.nl.

Bij constatering of vermoeden van misbruik kan een gebruiker of diens organisatie de toegang tot Plakballen.nl worden ontzegd.

Disclaimer

Gebruik van Plakballen.nl is op eigen verantwoordelijkheid. Plakballen.nl is niet aansprakelijk voor enige vorm van schade veroorzaakt door gebruik of beschikbaar zijn van Plakballen.nl. In de productinformatie pagina is te vinden hoe je de producten kan gebruiken. 

Contact

Vragen en opmerkingen over deze gebruiksvoorwaarden worden via e-mailadres info@plakballen.nl zo snel mogelijk beantwoord.