Algemeen

Dit zijn de gebruiksvoorwaarden voor Plakballen.nl.

In deze overeenkomst staat Plakballen.nl voor de website Plakballen.nl en alle daaraan gekoppelde applicaties en diensten, ook als deze onder een andere naam of via een ander domein beschikbaar worden gesteld.

Data en content

Plakballen.nl en de gerelateerde websites zijn beschikbaar voor alle personen en organisaties om eigen data in te voeren en te beheren. Dit kan bijvoorbeeld door wijzigingen aan te brengen bij je account. 

De enige partij waar Plakballen.nl gegevens mee kan delen, is een bezorgbedrijf zodat de bestelling naar het bezorgadres gestuurd kan worden.  

Plakballen.nl heeft als doelstelling om zoveel mogelijk informatie onzichtbaar te maken voor andere partijen.  

Het gebruik van data en content verzameld op of via Plakballen.nl staat vrij voor niet-zakelijk gebruik door particulieren. Voor overig gebruik is toestemming vereist. Neem daarvoor contact op met info@plakballen.nl.

Bronvermelding

De juiste bronvermelding voor data en content is:

"bron: Plakballen.nl, Blijf je plakken?".

Indien alleen eigen data gebruikt is, dan kan worden volstaan met:

"bron: eigen data, verzameld met Plakballen.nl"

Bij online gebruik dient ook een hyperlink naar de bronpagina op Plakballen.nl opgenomen te worden.

Bronvermelding

De juiste bronvermelding voor multimedia is:

"Copyright © AUTHOR, via Plakballen.nl"

Misbruik

Misbruik van Plakballen.nl is niet toegestaan. Onder misbruik verstaan we onrechtmatig gebruik, het bewust aanleveren van onjuiste gegevens, toegang zoeken tot afgeschermde data, reverse engineering van de techniek, het lastigvallen van de werknemers en/of zakelijke partners, en overige activiteiten die een negatieve impact hebben op Plakballen.nl.

Bij constatering of vermoeden van misbruik kan een gebruiker of diens organisatie de toegang tot Plakballen.nl worden ontzegd.

Disclaimer

Gebruik van Plakballen.nl is op eigen verantwoordelijkheid. Plakballen.nl is niet aansprakelijk voor enige vorm van schade veroorzaakt door gebruik of beschikbaar zijn van Plakballen.nl. In de productinformatie pagina is te vinden hoe je de producten kan gebruiken. 

Contact

Vragen en opmerkingen over deze gebruiksvoorwaarden worden via e-mailadres info@plakballen.nl zo snel mogelijk beantwoord.


---------------------------------------------------------------------------------------------

 

privacystatement van google:
Als u Google Signals heeft ingeschakeld, wordt deze instelling ook toegepast op geverifieerde bezoekgegevens die zijn gekoppeld aan Google-gebruikersaccounts. Deze instelling is vereist voor uitgebreide rapportage over demografische gegevens en interesses. Als u deze optie uitschakelt, kunnen gegevens toch worden doorgegeven aan andere Google-producten die expliciet aan uw property zijn gekoppeld. Ga naar het gedeelte over producten koppelen in elke property om de instellingen te bekijken of te wijzigen. Voorbeeld weergeven

Benchmarking

Draag anonieme gegevens bij aan een verzamelde dataset om functies mogelijk te maken zoals benchmarking en publicaties waarmee u inzicht kunt krijgen in gegevenstrends. Alle informatie waarmee uw website te identificeren is, wordt verwijderd en met andere anonieme gegevens gecombineerd voordat deze met anderen worden gedeeld. Voorbeeld weergeven

Technische support

Verleen servicemedewerkers van Google zo nodig toegang tot uw Google Analytics-gegevens en -account om service te verlenen en oplossingen voor technische problemen te vinden.

Accountspecialisten

Verleen Google-marketingspecialisten en uw Google-verkoopspecialisten toegang tot uw gegevens en account voor Google Analytics. Zo kunnen ze manieren vinden om uw configuratie en analyses te verbeteren en kunnen ze optimalisatietips met u delen. Als er geen verkoopspecialisten aan u zijn toegewezen kunt u toegang verlenen aan gemachtigde Google-vertegenwoordigers.